OM BERGET TABERG

Smålands Taberg hör till länets mest kända platser. Berget syns från mycket långt håll där det reser sig över 100 meter högre än omgivningen, cirka 343 meter över havet. Betydelsen för landskapsbilden kan knappast överskattas och utsikten från toppen är magnifik.

 

    
Foto: Pierre Osbeck

 

Åt söder och öster stupar berget nästan lodrätt medan det i norr och väster har en flackare lutning. Taberg är en isolerad malmkropp av den ovanliga bergarten titanmagnetitolivinit, som såvitt känt bara finns på ett ställe till i världen. Förutom järn innehåller malmen vanadin och titan. Gruvbrytning har pågått ända sedan 1400-talet och fram till 1951. Berget har därför också ett stort kulturhistoriskt värde.

Taberg avsattes som naturreservat 1985 främst på grund av sin geologi och unika växtlighet. Det är ett välbesökt turistmål och utnyttjas flitigt för friluftsliv.

Linné besökte berget 1741 och Selma Lagerlöf nämner det i Nils Holgers-sons underbara resa. Det är ett känt besöksmål för såväl långväga besökare som för länsbor som gör en dagsutflykt. Det som lockar är i första hand den imponerande utsikten, men även de guidade gruvvisningarna som bedrivs i regi av föreningen Tabergs Gruvguider. Genom reservatet löper en slinga av vandringsleden Södra Vätterleden som i sin helhet går mellan Mullsjö och Huskvarna.

 

Besök Länsstyrelsens webbplats för att läsa mer 

Information om Taberg och dess omnejd 

Information om gruvan i Taberg 

Fladdermuscentrum Taberg 

Naturreservat Taberg 

Tabergstoppen 

 

(Texten på denna sida är hämtad från Länsstyrelsen i Jönköpings Läns webbplats)