Om Taberg

Om Taberg (från Länsstyrelsens sida):

NaturreservatNatura 2000

Taberg

Smålands Taberg hör till  länets mest kända platser. Berget syns från mycket långt håll där det reser sig över 100 meter högre än omgivningen, cirka 343 meter över havet. Betydelsen för landskapsbilden kan knappast överskattas och utsikten från toppen är magnifik.

Taberg.

Åt söder och öster stupar berget nästan lodrätt medan det i norr och väster har en flackare lutning. Taberg är en isolerad malmkropp av den ovanliga bergarten titanmagnetitolivinit, som såvitt känt bara finns på ett ställe till i världen. Förutom järn innehåller malmen vanadin och titan. Gruvbrytning har pågått ända sedan 1400-talet och fram till 1951. Berget har därför också ett stort kulturhistoriskt värde.

Genom den mycket speciella bergarten har Taberg en särpräglad och mycket artrik växtlighet. Här finns ormbunksarter som grönbräken och brunbräken som endast finns på några få platser i landet. I reservatet växer också arter som skogsklocka, stickelfrö och nästrot. Som lokal för mossor tillhör Taberg de artrikare i södra Sverige. Sandödla finns på bergets sluttningar och sex av landets fladdermusarter övervintrar i de gamla gruvgångarna.

Taberg avsattes som naturreservat 1985 främst på grund av sin geologi och unika växtlighet. Det är ett välbesökt turistmål och utnyttjas flitigt för friluftsliv. Naturskyddsföreningen äger delar av berget och visar gruvan under sommaren.

Vägbeskrivning

Från E4 kör mot Taberg, följ skyltar till Tabergs topp eller skylt till gruvan. Parkeringsplats finns dels uppe på Tabergs topp vid Toppstugan, dels på bergets norra sluttning. Man kan även parkera på P-plats söder om stationshuset och gå söderut cirka 400 meter till Tabergs gruva eller gå norrut cirka 300 meter till Masugnsplan och följa vandringsleden Bergstempelstigen upp på berget.

Tåg mellan Jönköping och Värnamo till Tabergs station, gå söderut till Tabergs gruva eller norrut till Masugnsstigen och vandringsled. Busstill hållplats Tabergs centrum, gå mot stationen och berget Taberg.Tidtabeller finns på Jönköpings länstrafiks webbplats.

Taberg på Wikipedia:

Berget
Tätorten

Tabergsgruvan

www.gruvan.nu

Bilder från Taberg

Mats Zetterberg tog några fina bilder från berget i augusti 2013.
Se dem på hans blogg: http://photobymats.blogspot.se/2013/08/taberg-smaland.html

Webbkameror

webbkameror.se

Logi

Hotell Taberg

FacebookTwitterGoogle+Share